Specialisaties -> Heup -> Bekkenosteotomie


Bekkenosteotomie

Inleiding
Een bekkenosteotomie of PAO (Peri-Acetabulaire Osteotomie) is een ingreep waarbij de kom van de heup (het acetabulum) van positie wordt veranderd. Deze ingreep werd beschreven door Prof. Ganz in Bern (Zwitserland) en wordt dus ook wel de Ganz-osteotomie genoemd. Deze ingreep wordt meestal uitgevoerd bij ernstige vormen van heupdysplasie. Hierbij is de heupkom als het ware te steil en te ondiep, waardoor de heupkop te weinig overdekt wordt. Hierdoor neemt de druk op de rand van de heupkom enorm toe en zal dit leiden tot pijn en vervroegde slijtage. Bij een bekkenosteotomie wordt de positie van de heupkom veranderd naar de normale positie, zodat de heupkop weer normaal overdekt wordt.

Source: IHDI (www.hipdysplasia.org)

Source: IHDI (www.hipdysplasia.org)

Source: IHDI (www.hipdysplasia.org)

Source: IHDI (www.hipdysplasia.org)


Wie komt voor deze ingreep in aanmerking?
Jongere (< 50 jaar) patiënten met heupdysplasie die gesloten groeikraakbeenschijven hebben en die geen tekens van artrose en een goed beweeglijke heup hebben. Bij hogere graden van dysplasie (bij volwassenen althans), wanneer de kop niet meer in de kom past, is deze ingreep niet aangewezen en wordt meestal een heupprothese voorgesteld.

Source: IHDI (www.hipdysplasia.org)

Source: IHDI (www.hipdysplasia.org)


De operatie
De ingreep gebeurt onder algemene verdoving. Via een incisie in de lies wordt het bekken benaderd. Het heupgewricht zelf wordt niet geopend. Met speciale beitels worden zeer gecontroleerde sneden in het bot gemaakt rondom de kom, totdat de heupkom loszit en kan gedraaid worden. De gedraaide kom wordt weer vastgezet met schroeven. Dit gebeurt onder radioscopische controle. Het grote voordeel van dit type osteotomie in vergelijking met andere bekkenosteotomieën is dat een deel van de achterkant van de heupkom niet doorgenomen wordt en dus de bekkenring intact blijft. Daardoor is deze osteotomie stabieler en de revalidatie beter. Bovendien wordt dus ook de vorm van het bekken zelf niet veranderd, waardoor bij een eventuele latere zwangerschap de kans op een keizersnede niet toeneemt.

Nazorg
U verblijft na de operatie een aantal dagen in het ziekenhuis. De eerste dag na de operatie houdt u bedrust en worden frequente controles uitgevoerd. Vanaf de tweede dag wordt er progressief meer gemobiliseerd met behulp van een kinesist. We zorgen ervoor dat u voldoende pijnstilling krijgt. Na enkele dagen zal er meer intensief geoefend worden en meestal kan u na een 5-tal dagen het ziekenhuis verlaten.

De eerste 6 weken mag u niet steunen op het geopereerde been. Er wordt op regelmatige basis een afspraak voorzien bij uw chirurg voor controle en zo nodig bijsturen van de revalidatie. Ook thuis zal het nodig zijn om naar de kinesist te gaan. De totale revalidatie van deze ingreep neemt een 6-tal maanden in beslag.

Complicaties
Het voornaamste risico van deze ingreep is beschadiging van de bloedvaten of zenuwen die dicht tegen de heup lopen. Daarnaast kan zoals bij elke orthopedische operatie een bloeding, infectie, trombose of niet vastgroeien van het bot optreden. Gelukkig zijn deze verwikkelingen zeldzaam.