PRP (Platelet-Rich Plasma)

Wat?
Plaatjes-rijk plasma, platelet-rich plasma of kortom PRP, is het deel van het lichaamseigen gecentrifugeerde bloedplasma dat de hoogste concentratie aan bloedplaatjes bevat. Deze bloedplaatjes bevatten diverse groeifactoren die na infiltratie (inspuiting) het helingsproces van een overbelaste pees gaan opstarten of versnellen.

Wanneer?
Wij gebruiken PRP bij de behandeling van partiële (gedeeltelijke) peesrupturen of chronische peesletsels. Wanneer deze laatste pezen na minstens drie maanden niet of onvoldoende reageren op rust, klassieke oefentherapie, medicatie en bracing kan een PRP infiltratie overwogen worden.
Een week voor de PRP behandeling dient gestopt te worden met alle ontstekingsremmers en bloedverdunnende medicatie. Stop of omschakeling van deze laatstgenoemde medicatie dient steeds te gebeuren in overleg met een arts.

Waar?
In chronisch overbelaste pezen. Meestal ter hoogte van de elleboog, de knie, de enkel en de heup. Infiltratie gebeurt - vaak onder echografische controle - in de zone waar de tendinose (peesdesorganisatie) het meest uitgesproken is.

Hoe?
De PRP behandeling gebeurt op afspraak in onze privé-praktijk.
De procedure start met een bloedafname. Dit bloed wordt gecentrifugeerd en het bloedplasma met de grootste concentratie aan bloedplaatjes wordt afgefilterd.
Nadien wordt het bloedplaatjes concentraat ingespoten in de zieke pees en de plaats van de inspuiting afgedekt met een klein verbandje.

Bijwerkingen?
Bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Infiltratie in een pees kan echter een lokale bloeduitstorting en pijn als gevolg hebben. Deze verdwijnt spontaan na enkele dagen.

Het inbrengen van een naald bevat steeds een risico op infectie. Uiteraard wordt dit risico geminimaliseerd door te ontsmetten en steriel te werken.

Ook kan uiterst zeldzaam een lokale zenuw geraakt worden door de naald. Dit kan (beperkte) gevoelsstoornissen tot gevolg hebben.

Nabehandeling?
Een infiltratie in een pees kan pijnlijk zijn. Wanneer deze pijn de eerste dagen op de voorgrond staat kunnen paracetamol 1g (tot max 3g per dag) en lokale ijsapplicaties (gedurende 20 minuten, niet rechtstreeks op de huid) overwogen worden. Het gebruik van ontstekingsremmende medicatie wordt best vermeden.

Normaal gezien kan u snel na de inspuiting (dezelfde dag of daags nadien) terug aan het werk. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een inspuiting bij een patiënt die zwaar werk doet, kan enkele dagen arbeidsonbekwaamheid voorzien worden.

Effect?
Onderzoek heeft aangetoond dat het volledige effect van een PRP behandeling 3 tot 4 maanden op zich kan laten wachten. De wetenschappelijke literatuur is op dit moment niet eensgezind over het effect van debehandeling. Succesratio’s van 75 tot 80% wordenteruggevonden. Verder onderzoek rond deze recente therapie is lopende.

ESWT (Extracorporeal Shockwave Therapy)

Deze techniek is beschikbaar in onze praktijk.
Na onderzoek door een van de dokters van ons team kan je hiervoor een afspraak maken. De behandeling verloopt in de Prinses Josephine Charlottelaan 21 D te Sint Niklaas. Eerst krijg je een spuitje met lokale verdoving. Dan volgt de behandeling. De behandeling duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Je mag onmiddellijk belasten en zelf de wagen besturen.

Werkt Shock Wave ?
Prof Koen Peers uit het UZ Leuven toonde aan dat ESWT een efficiënte methode is voor de genezing van chronische overbelastingsletsels van achilles- en patellapees. ESWT staat voor Extracorporeale Shock Wave Therapy, een therapie die geluidsschokgolven gebruikt om het natuurlijke genezingsproces in overbelaste of verkalkende pezen op gang te brengen en te versterken. In het eerste deel van dit proefschrift wordt de waarde van ESWT voor deze chronische peesaandoeningen aangetoond aan de hand van rigoureus opgestelde klinische studies.

Wat kan behandeld worden met ESWT?
Verkalkingen van de schouder pees, ontsteking van de heupspier, tennis en golfers elleboog, kniepees overbelasting, achillespees ontsteking en hielspoor.

Wanneer kan shock wave niet worden toegepast?
Een peesscheur, zwangerschap, nemen van sommige bloedverdunners, stolling ziektes, pacemaker.

Wordt shock wave terugbetaald?
Alhoewel er veel kans is dat shock wave U een operatie kan vermijden is er geen tussenkomst van uw ziekenkas voor deze behandeling.

Wanneer kan ik resultaat verwachten?
Je kan ten vroegste op zes weken resultaat verwachten. Echter dit kan soms zelfs drie maanden duren.

Hoeveel keer moet ik dit laten doen?
Meestal volstaat één behandeling.