Er wordt een operatie gepland. Hoe verloopt dit?

Nadat u de operatie besproken heeft met uw arts, zal u van één van onze medewerkers een opnamemap ontvangen. Deze mat bevat een opnameformulier, een vragenlijst anesthesie, uitleg over de voorbereiding van uw huid voor de operatie (wassen en ontsmetten) en een toestemmingsformulier voor uw orthopedische ingreep.

 • Opnameformulier
  Het opname formulier is een geheugensteuntje met daarop de juiste datum en uur waarop u zich moet aanmelden en de campus waar u verwacht wordt. Hierop staat ook aangeduid of u voor de ingreep nog onderzoeken moet ondergaan en of er voor u aanpassingen nodig zijn in uw dagelijkse medicatie. Indien u vooronderzoeken moet laten uitvoeren, neemt u hiervoor best contact op met uw huisarts. De dag van opname toont u dit papier aan de balie van het ziekenhuis.

 • Anesthesie
  De anesthesist is de arts die verantwoordelijk is voor uw verdoving. Welke verdoving voor u het beste is, hangt af van het type ingreep dat u moet ondergaan en uw algemene gezondheid. Indien mogelijk wordt gekozen voor plaatselijke verdoving. We merken dat veel patiënten heel angstig zijn voor een plaatselijke verdoving. Dit is absoluut niet nodig: we zorgen ervoor dat u van de ingreep zelf niets kan zien en de anesthesist kan u medicatie geven zodat u lichtjes slaapt tijdens de ingreep. Uiteraard kan u dit op voorhand bespreken met de chirurg en de orthopedist.
  Om u veilig te kunnen verdoven, heeft de anesthesist informatie nodig over uw algemene gezondheid en medicatiegebruik: hiervoor dient u de vragenlijst in te vullen.

 • Huidvoorbereiding
  Uitleg over huidvoorbereiding: onderzoek heeft uitgewezen dat er minder risico op infectie bestaat na een operatie als de huid op voorhand gewassen is met isobetadine zeep. U krijgt voldoende verpakkingen van deze zeep en een formulier met uitleg mee op het moment dat u een ingreep plant. Afhankelijk van de regio waar geopereerd wordt, moet u wassen met twee ampulles of zes ampulles isobetadine uniwash.

 • Nuchter voor de operatie
  Nuchter zijn betekent dat u geen vaste voeding mag eten vanaf 6 uur voor het geplande opname uur. U mag wel nog heldere dranken drinken tot 2u voor u zich in het ziekenhuis moet melden. Heldere dranken zijn onder andere water, koffie, thee, appelsap,.. U mag geen melkproducten gebruiken en ook bruisende dranken en alcohol zijn niet toegelaten. Noodzakelijke medicatie mag wel nog worden ingenomen met een slokje water.

 • Toestemmingsformulier
  Met dit formulier geeft u de chirurg toestemming om de afgesproken ingreep uit te voeren. Gelieve dit aandachtig te lezen en te ondertekenen voor u de ingreep laat ondergaan.

 • Kamerkeuze
  Voor de planning van de operatie en het reserveren van een kamer hoeft u zelf niets te doen. Wij contacteren het ziekenhuis voor u. Wanneer u uw kamerkeuze (één- of tweepersoonskamer) nog wil aanpassen, kan u hiervoor telefonisch terecht op ons secretariaat.
  Als u kiest voor een éénpersoonskamer worden er kamersupplementen aangerekend. Meer informatie over verblijfskosten vindt u hier.

 • Praktisch
  De ingreep gebeurt op één van de volgende campussen:

 • AZ Nikolaas campus Lodewijk De Meesterstraat te Sint-Niklaas

 • AZ Nikolaas campus Sint-Anna te Beveren

De campus waar u wordt geopereerd staat vermeld op het opnameformulier.

Wat brengt u zeker mee de dag van uw operatie?

 • Uw identiteitskaart

 • De opnamemap

 • Het resultaat van de onderzoeken die uw huisarts uitvoerde

 • Een lijst van geneesmiddelen die u neemt

 • Eventueel krukken

Aandachtspunten voor de ingreep

 • Voor de meeste ingrepen, dient u nuchter te zijn. Dit geldt ook voor ingrepen onder regionale verdoving (waarbij enkel uw arm of been wordt verdoofd). Enkel bij zuiver plaatselijke verdoving dient u niet nuchter te zijn, maar dan zal uw arts u dit zeker meedelen.

 • Indien u bloedverdunners neemt, moeten deze meestal op voorhand worden gestopt. Bespreek dit met je huisarts en chirurg.

 • Tabletten tegen suikerziekte (metformine, metformax, ...) moeten 2 dagen voor de ingreep worden gestopt. Insuline inspuitingen mogen wel worden doorgegeven. Vraag aan uw huisarts hoeveel insuline u de dag van de ingreep zelf moet inspuiten.

Vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met het secretariaat als u nog vragen hebt of wijzigingen wil doorgeven!