Specialisaties -> Heup -> Totale heupprothese


Totale heupprothese (THP)

Deze ingreep wordt heel frequent uitgevoerd en heeft een heel hoog succespercentage. 

Bij een totale heupprothese worden zowel de kop als de kom van de heup vervangen. De kop wordt verwijderd en vervangen door een steel die in het dijbeen wordt geplaatst. Afhankelijk van de botkwaliteit zal er gekozen worden voor een steel die ingroeit (ongecementeerd) of een steel die wordt gefixeerd door middel van botcement (gecementeerd).

De kom wordt uitgefreesd en vervangen door een nieuwe kom of cup die ingroeit in het bot. In deze kom komt een wrijvingslaag of insert waarin de nieuwe heup zal draaien. Deze wrijvingslaag bestaat uit verhard poly-ethyleen dat heel slijtvast is. Het kopje zelf bestaat uit keramiek. Dit wrijvingskoppel (keramiek op poly-ethyleen) heeft bewezen zeer slijtvast te zijn en wordt door het lichaam goed verdragen.

THP.jpg
heupprothese01.jpg

In onze dienst wordt de heupprothese geplaatst via posterieure benadering (“posterior approach”) of anterieure benadering (“direct anterior approach”). Het verschil is dat bij de posterieure benadering de insnede meer achteraan de heup ligt en bij de anterieure benadering de insnede vooraan of in de liesplooi ligt. De revalidatie is bij de anterieure benadering initieel iets sneller, maar na 3 maanden is het verschil verdwenen en op termijn is het resultaat hetzelfde. Verder gebeurt bij beide benaderingswijzen technisch gezien hetzelfde (type prothese, techniek van plaatsing) en zijn ook de revalidatierichtlijnen hetzelfde. Uw chirurg zal samen met u bepalen welke benaderingswijze het beste is in uw geval.

Resurfacing

Halverwege de jaren ’90 werd er een techniek ontwikkeld die toelaat om de heupkop te bewaren. Deze techniek is echter enkel aangewezen bij jonge mannen (jonger dan 60 jaar) die nog veel fysieke aktiviteiten uitvoeren aangezien deze levensstijl leidt tot versnelde slijtage van een klassieke prothese.
Deze techniek wordt een resurfacing genoemd. De kom wordt uitgefreesd zoals beschreven bij een totale heupprothese en vervangen door een nieuwe kom die ingroeit.

In tegenstelling tot een totale heupprothese is het wrijvingskoppel niet keramiek op poly-ethyleen maar metaal op metaal. Hierover is de voorbije jaren heel wat negatieve pers geweest. Dit heeft ertoe geleid dat richtlijnen in het gebruik van dit wrijvingskoppel werden geformuleerd door beroepsorganisaties. Deze richtlijnen zijn vooral bedoeld om de opvolging van prothesen die in het verleden werden gebruikt en nu ondertussen werden verlaten duidelijk uit te tekenen. In sommige gevallen kan het een meerwaarde zijn om de kiezen voor een resurfacing en indien de indicatie juist is en de prothese correct geplaatst wordt, zijn de resultaten (ook op lange termijn) zeer goed.
Het is dan ook aangewezen dat u voor- en nadelen met uw chirurg goed bespreekt tijdens de raadpleging.

resurfacing.jpg

Joint care

In de voorbereiding tot je operatie en tijdens het verblijf hanteren wij een zorgtraject dat gestoeld is op de principes van Joint Care, een term verwijzend naar de zorg voor je gewricht (Joint) zowel als naar het principe van revalidatie in groep (Joined).

Voorafgaand aan je operatie wordt je verwacht op een infonamiddag. De datum hiervan is afhankelijk van je eigenlijke operatiedatum. Meestal gaat de namiddag door ongeveer 10 dagen voor de ingreep. Op die dag wordt er extra informatie verschaft door de verpleegkundige, de kinesist, de chirurg en mensen van de sociale dienst komen informeren of u verder nood hebt aan extra omkadering, bijvoorbeeld via een revalidatiecentrum. In de loop van de namiddag wordt u ook gezien door de anesthesist die met u het type verdoving dat voor u van toepassing is bespreekt.

Tijdens je verblijf wordt er geoefend in groep. Hiervoor zijn speciale oefenzalen uitgerust. Het voordeel hiervan is dat mensen elkaar motiveren aangezien ze door hetzelfde revalidatieproces moeten gaan. Elke dag wordt gewerkt naar nieuwe doelstellingen die u door de kinesist en verpleegkundige worden duidelijk gemaakt.

Uiteindelijk dien je aan een aantal criteria te voldoen alvorens je naar huis mag.
Deze criteria zijn :
- Een droge wonde
- Vlot met 2 krukken overweg kunnen
- De trappen vlot doen

Gemiddeld genomen kunnen de meeste mensen na een 3-tal dagen het ziekenhuis verlaten.

Revalidatie

Afhankelijk van uw situatie kan u thuis revalideren of in een revalidatiecentrum. Gedurende de eerste 6 weken na de operatie is het veilig om krukken te gebruiken (meestal 2 krukken gedurende de eerste 3 weken en 1 kruk gedurende de volgende 3 weken). U mag wel meteen steunen op het geopereerde been. Na 6 weken mag u meestal weer met de wagen rijden, na een 8-tal weken mag u weer fietsen. Na 6 weken is het ook toegelaten om op de geopereerde zijde te slapen. Gedurende de eerste 6 weken adviseren we op de andere zijde te slapen met een kussen tussen de benen.

De totale revalidatie na een heupprothese neemt al gauw een 3-tal maanden in beslag. Dit is natuurlijk afhankelijk van de doelstellingen van de revalidatie. Een oudere persoon revalideert vaak “sneller”, omdat de doelstellingen lager liggen (bijvoorbeeld korte afstanden wandelen) dan bij een jongere patiënt die graag wil gaan sporten.

Met een goed functionerende heupprothese kan u een perfect normaal leven lijden en zelfs de meeste sporten beoefenen. Sommige sporten (bijvoorbeeld hardlopen) worden afgeraden omdat de prothese dan sneller slijt.