Specialisaties -> Heup -> Avasculaire necrose


Avasculaire necrose

Screenshot 2019-02-01 at 15.18.42.png

Inleiding
Avasculaire necrose van de heup is een plotse onderbreking van de bloedtoevoer naar het bot van de heupkop, hetgeen tot het lokaal afsterven van het bot leidt. Dit afgestorven bot kan de normale belasting van het heupgewricht niet meer houden waardoor de heupkop op termijn zal inzakken en er uiteindelijk artrose zal ontstaan.
De aandoening kan op elke leeftijd optreden, maar komt vaker voor bij patiënten tussen 30 en 50 jaar.


Symptomen
Typische klachten zijn relatief snel opgetreden pijnklachten in de lies, dij of bil, vaak zonder duidelijke oorzaak. Deze pijn is dikwijls erger bij het belasten van de heup maar ook vaak aanwezig bij rust of ‘s nachts. Daarnaast is er vaak stijfheid en bewegingsbeperking van de heup.


Oorzaken

  • Trauma: een bepaalde breuk of ontwrichting (luxatie) kan leiden tot beschadiging van de bloedvaten

  • Overmatig alcoholgebruik of roken

  • Gebruik van hoge dosissen cortisone

  • Stoornissen van de bloedstolling

  • Bestraling

Behandeling
De behandeling van deze aandoening hangt af van een aantal factoren zoals het stadium van de necrose, het klachtenpatroon en de leeftijd van de patiënt. Initieel wordt pijnstilling en het ontlasten van de heup voorgesteld. Eventueel kan er een infiltratie in de heup gegeven worden.

In een vroeg stadium, voor het inzakken van de heupkop, kan een forage gedaan worden. Dit is een ingreep waarbij boorgaatjes gemaakt worden in de zieke zone van de heupkop, met de bedoeling de druk in het zieke bot te verminderen en de ingroei van nieuwe bloedvaatjes te stimuleren. Recente studies tonen aan dat het bij deze ingreep nuttig is om na het aanboren eigen beenmerg in te spuiten in de heupkop.

In een ver gevorderd stadium en bij veel pijnklachten is een heupprothese de beste oplossing.

Forage van de heupkop

Forage van de heupkop