Specialisaties -> Knie -> Ligamentaire letsels 


Ligamentaire letsels

Bij een (sport)ongeval, waarbij een verdraaiing of zijdelingse beweging van de knie optreedt, kan een scheur (ruptuur) optreden van de zijdelingse ligamenten (collateralen) of van één van de beide kruisbanden.

Bij een scheur van de collaterale ligamenten bepaalt de ernstgraad van de ruptuur het type behandeling: conservatieve behandeling (bracing en/of kinesitherapie) versus operatief herstel of reconstructie.

Bij een ruptuur van de voorste (of achterste) kruisband, is vaak een operatief herstel nodig, om de stabiliteit van de knie te herstellen en verdere degeneratie van het kraakbeen en de menisci tegen te gaan.