Specialisaties -> Knie -> Kraakbeenprocedures 


Kraakbeenprocedures

Bij sommige kraakbeenletsels, wanneer deze érg gelokaliseerd zijn, is een specifieke ingreep op dit kraakbeen mogelijk.

Bij een klein, goed omgeven letsel, is een Ice Picking mogelijk, via arthroscopie. Hierbij worden kleine gaatjes in het onderliggende bot gemaakt, waarlangs beenmergcellen in het letsel kunnen ingroeien, die fibrocartilago in het letsel aanmaken. Dit is een soort bekleding, lijkend op littekenweefsel en kraakbeen.
Bij grotere letsels is een open procedure mogelijk, de Mozaiekplastie of osteochondrale allogreffe transplant, waarbij respectievelijk verschillende kleine of 1 grote cilinder van bot en kraakbeen worden ingeplant in het letsel. Deze worden ofwel geoogst uit een ander deel van de knie, waar geen gewicht op gedragen wordt, ofwel van een overleden donor.

Na deze procedures moet een periode in acht genomen worden, waar geen volledige steunname op het been is toegelaten, voor de ingroei van het weefsel.

Mozaïkplastie

Mozaïkplastie

Osteochondrale allogreffe transplant

Osteochondrale allogreffe transplant

Osteochondrale allogreffe transplant

Osteochondrale allogreffe transplant