Specialisaties -> Knie -> Kraakbeenletsels


Kraakbeenletsels

Door ongeval of bloedsvoorzieningsstoornis kunnen letsels van het kraakbeen ontstaan. Dit kan een gedeeltelijke dikte van het kraakbeen aantasten, of de volledige dikte tot aan het onderliggende bot. In sommige gevallen ontstaat er een loslating met een stukje van het onderliggende bot (een ‘osteochondraal’ letsel).
Afhankelijk van de grootte van het letsel, de ligging, de ernst en leeftijd van de patiënt, kunnen hier verschillende behandelingen worden uitgevoerd: debridement, ice-picking, fixatie van osteochondraal fragment, mozaïekplastie of osteochondraal transplant.

Mozaïekplastie.png
Mega OATS rond.jpg