Specialisaties -> Heup -> Arthroscopie


Arthroscopie

Arthroscopische behandeling van de heup. Wat is dit ?
Arthroscopie betekent het kijken in een gewricht via kleine openingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een camera en videoscherm. De chirurg kan dan op die manier vaststellen wat er aan de hand is in het gewricht. Door middel van speciale instrumenten kan hij dan het probleem oplossen. Deze techniek wordt zeer vaak toegepast in de knie en in de schouder. In mindere mate gebeurt dit ook voor de pols en de enkel. Meer recent werd er ook beschreven hoe men deze techniek kan toepassen in de heup.

Hoe wordt een heuparthroscopie uitgevoerd?
Meestal wordt de ingreep onder algemene narcose uitgevoerd. Aangezien het heupgewricht zo stug is, wordt de procedure uitgevoerd op een tractietafel.
Dit laat de chirurg toe om tijdens de ingreep het heupgewricht ietwat uit te rekken zodat er plaats ontstaat voor de camera en de instrumenten. Er wordt gewerkt door 3 (eventueel 4) kleine openingen, waarvan 2 aan de zijkant van de heup en één vooraan.
Tijdens de arthroscopie wordt het gewricht continu met fysiologisch vocht gespoeld. Aangezien de heup zo diep in de spieren ligt wordt er tijdens het inbrengen van camera en instrumenten radiografie gebruikt om de correcte positie van de instrumenten na te gaan. Op het einde van de ingreep worden de kleine openingen gehecht en droge verbandjes worden aangebracht. Deze ingreep kan via daghospitaal worden uitgevoerd, maar uiteraard kunt u zelf niet met de auto terug naar huis rijden.

Heuparthro.jpg


Revalidatie van een heuparthroscopie
Het revalidatieschema zal afhangen van de diagnose en het type procedure dat de chirurg heeft moeten uitvoeren. In het algemeen dient u gedurende 10 dagen met krukken te stappen aangezien op die manier de heup minder wordt belast, wat uw comfort aanzienlijk zal doen toenemen. De nodige pijnstilling zal ook worden voorzien bij uw ontslag. Over het verloop van een maand zal de heup comfortabel aanvoelen. Tijdens die periode komt het er vooral op aan om de heup weer soepel te maken. Hiervoor dienen echter geen specifieke oefeningen te gebeuren maar een kinesist lijkt de aangewezen persoon om je bij deze revalidatie bij te staan. Extreme rotaties in de heup of krachttraining moeten absoluut vermeden worden aangezien dit de pijn alleen maar zal doen toenemen en de revalidatie zal verlengen. De werkonbekwaamheid die met deze ingreep gepaard gaat zal dan ook afhangen van het soort werk dat u normaal uitvoert. Een minimum van 2 weken is echter te voorzien.

Mogelijke complicaties
Het gebeurt regelmatig dat mensen een kleine gevoelloze zone ervaren aan de buitenkant van de dij. Dit is meestal tijdelijk van aard en heeft te maken met de positie van de openingen die werden gemaakt. Aangezien er continu met vocht wordt gespoeld is het risico op infectie minimaal. De behandeling van een infectie bestaat trouwens uit een arthroscopische spoeling. De tractie tijdens de ingreep kan een tijdelijke overdruk in de schaamstreek geven. Ook dit kan tot een tijdelijk verminderde gevoeligheid lijden. Volgens de literatuur komt dit in 1 op 500 gevallen voor. Tijdens de positionering op de tractietafel zorgen we ervoor dat deze zone maximaal beschermd wordt met zacht materiaal zodat overdruk wordt vermeden.

Gezien de continue spoeling kunnen de meeste mensen een zwelling van het dijbeen opmerken die echter zeer snel zal verdwijnen. Het risico op trombose is reëel. Een korte bescherming wordt dan ook voorzien, afhankelijk van uw risicoprofiel (roker, pilgebruik, thrombose in het verleden, enz).

Het verpleegkundig en chirurgisch team hoopt dat u met deze informatie een duidelijker beeld krijgt van de ingreep. Uiteraard staan wij steeds open voor vragen mochten die er nog zijn. Wij wensen u een succesvolle ingreep en een voorspoedige revalidatie toe.