Specialisaties -> Voet & Enkel -> Enkelverstuiking


Enkelverstuiking

Enk1.png

Wat?
Een verstuiking of distorsie van de enkel is een heel frequent letsel. Meestal slaat de men de voet naar binnen om waardoor de gewrichtsbanden aan de buitenzijde gekwetst worden en soms zelfs inscheuren. De voet kan ook naar buiten omgeslagen worden maar dit komt veel minder voor.


Diagnose?
De diagnose is heel eenvoudig. De patiënt is door de voet gezakt tijdens het sporten, bij een val of heeft zich misstapt op een oneffen ondergrond en ontwikkelt een pijnlijke zwelling aan de buitenzijde van de enkel. Soms is het niet mogelijk om nog te steunen op de enkel. Wanneer er een uitgesproken zwelling is, steunname niet meer mogelijk is of er een duidelijke drukpijn is op het bot, wordt een radiografie genomen om een breuk van de enkel uit te sluiten. Een echografie of MRI dienen in de acute fase niet genomen te worden.

enk3.png


Behandeling?
De behandeling van een enkeldistorsie is initieel altijd niet-operatief: bij de overgrote meerderheid van de patiënten geneest dit letsel zonder belangrijke restletsels.

In de acute fase wordt het RICE- principe toegepast: Rest, Ice, Compression and Elevation. De voet wordt zoveel mogelijk in hoogstand gelegd, ijs wordt meerdere keren per dag geappliceerd en een drukverband wordt aangelegd. Stappen en steunname is toegestaan binnen de pijngrenzen. Soms wordt een gipsspalk aangelegd voor een korte periode: dit gaat de genezing niet versnellen maar dient enkel om de periode van hevige pijn door te komen.

Na de eerste 10 -14 dagen kan gestart worden met kinesitherapie om de enkel terug soepel te maken en te verstevigen.
De genezing kan heel verschillend zijn van persoon tot persoon en kan varieren van 1 maand tot 1 jaar.

Een heel klein percentage van de patiënten met een enkelverstuiking blijft, ondanks een correcte revalidatie, klachten houden. Dit kunnen pijnklachten zijn of een instabiliteit van de enkel met terugkerende verzwikkingen. Dan dienen verdere onderzoeken uitgevoerd te worden zoals een echografie of MRI om na te gaan of de ligamenten genezen zijn en of er een kraakbeenletsel in het enkelgewricht is. Zo een van deze letsels wordt gevonden, kan er wel worden overgegaan tot een operatie.