Specialisaties -> Hand & pols -> Carpaal tunnel syndroom


Carpaal tunnel syndroom

Wat is het Carpal tunnel Syndroom?
In de pols loopt een zenuw, de mediane zenuw genaamd. Deze loopt samen met de buigpezen van de vingers onder een dikke band en kan hierdoor plat geduwd worden. Dit geeft dan vooral tintelingen en pijn in de vingers 's nachts. Men heeft dan de neiging om met de hand te schudden om de klachten te verbeteren. Soms laat de patiënt dingen vallen.

Dit syndroom ontstaat vooral op latere leeftijd. In geval van overbelasting (altijd dezelfde bewegingen moeten doen) komt het ook voor op jongere leeftijd.

cts01.jpg


De diagnose kan zowel klinisch als ook met een zenuwtest (EMG) worden bevestigd
In een begin stadium kan een spuitje cortisone worden gegeven om de klachten te verbeteren.

Als de tintelingen in de vingertoppen permanent zijn is er reeds zenuw schade. Een ingreep dringt zich dan op. Soms verdwijnen de tintelingen niet direct of zelfs niet volledig na een operatie. Dit is afhankelijk van de schade die de zenuw had voor de operatie.

De operatie
De operatie gebeurt ambulant en onder plaatselijke verdoving. U komt 's morgens binnen en gaat 's avonds naar huis.

Via een kleine incisie in de handpalm wordt de zenuw vrijgemaakt. Deze operatie duurt niet zo lang. Het totale verblijf in het operatiekwartier kan wel een paar uur bedragen. Er is namelijk de voorbereiding en ook na de operatie wordt u nog even gevolgd.

Na de operatie hebt u meestal geen of weinig pijn. Op het dagverblijf zullen ze uw volgende afspraak meegeven. De eerste zorgen na de operatie worden door de huisarts verstrekt.

De postoperatieve zorgen
U krijgt onmiddellijk na de operatie een spalkje tegen de pijn. Het is van essentieel belang om zo snel mogelijk de vingers te bewegen om verstijving te voorkomen.
Uw afspraak op onze dienst is op ongeveer vijf dagen na de operatie
Veertien dagen na de operatie zal u huisarts de draadjes verwijderen.

Het postoperatief verloop en mogelijke problemen
De eerste vijf weken hebt u minder kracht in de hand. U zult de vingers wel kunnen gebruiken maar wringen zal moeilijk zijn. Na die periode zal de kracht geleidelijk terug komen.

Het litteken kan in sommige gevallen wat gevoelig blijven gedurende een paar maanden. Dit gaat weg met geduld en door het litteken te masseren met een zalf een paar keer per dag.
Soms kan een carpal tunnel terugkomen. De frequentie hiervan ligt rond de drie percent.