ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion)

Dank zij de toename van de heelkundige technieken is men tegenwoordig in staat om bepaalde rug aandoeningen te opereren via anterieure weg. Men noemt dan ALIF Deze toenadering wordt de laatste tijd veelal gebruikt als er via de achterkant niet meer kan geopereerd worden. De Orthopedische Rug chirurg benadert hiermee de rug via van voor echter gaat via een heelkundige truc niet door maar achter de darmstructuren. Men noemt dit de retroperitoneale toegangsweg.

Zoals bij elke operatie zijn er ook nadelen. Aangezien men in de buurt komt van grote bloedvaten kunnen deze ook in het gedrang komen en alsdan een grotere insnede vergen dan oorspronkelijk gewenst om een eventueel letsel aan deze bloedvaten te herstellen. We laten ons in ieder geval bijstaan door een vaatchirurg in zulke omstandigheden.

Bij mannen bestaat ook het risico (<1%) van retrograde ejaculatie waarbij de zaadlozing naar de blaas gaat in plaats van naar buiten.

De ingreep

De operatie wordt gedaan onder algemene narcose. Eerst en vooral wordt wat bot genomen uit de voorste bekkenkam. In tegenstelling tot het nemen van bot uit de achterste kam geeft dit weinig problemen op termijn. Nadien wordt via een aperte insnede de wervelkolom benaderd.

ALIF1.001.jpg

Nadat de rug mooi zichtbaar is gemaakt zal men de slechte tussenwervelschijf die de problemen veroorzaakt volledig verwijderen.  Men zal deze vervangen door een carbonkooi gevuld met het eigen bot . 

ALIF%2B2.001.jpg


Na de ingreep

Het is wenselijk om minstens drie maanden niet te roken aangezien dit ingroei van het bot belemmerd. Indien de ingreep op het niveau L5-S1 wordt uitgevoerd is lang zitten de eerste zes weken af te raden. Tevens zullen antiflebitis injecties nodig zijn de eerste drie weken.

Het herstel

De snelheid van herstel zal natuurlijk afhangen van de ernst en de duur van de aandoening. Langdurig bestaande pijnen of langdurig bestaande uitvalsverschijnselen genezen meestal veel trager en het herstel van zenuwen kan vele maanden tot zelfs 1 a 2 jaar duren. De uitstralingsklachten in de benen (pijn, krachtsvermindering of gevoelsvermindering) herstellen al naargelang de ernst van het zenuwletsel sneller of trager en al dan niet volledig.

In ieder geval zal de eerste drie maanden de activiteit strikt beperkt worden. Het zal de patiënt tijdens die eerste drie maanden verboden zijn een voorovergebogen staande houding aan te nemen en voorwerpen onder het niveau van de gordel op te rapen. Na deze periode zal geleidelijk aan het activiteitsniveau worden verhoogd. Meestal is na een zestal maanden een normale activiteit toegestaan. Het is daarbij normaal dat de eerste weken of maanden af en toe een pijnstiller nodig is.

In de lage rug is er een behoorlijk grote kans dat na een fusie een zekere hinder blijft bestaan (snellere vermoeidheid, last bij extreme bewegingen, last bij optillen van voorwerpen). De rug zal ook moeten “wennen” aan de veranderde situatie.

Sommige mensen worden dus wel volledig klachtenvrij, maar anderen behouden een gewoonlijk goed verdraagbare rug last.

In ieder geval zal de rug levenslang moeten beschermd worden tegen snel evoluerende slijtage, door het zo goed mogelijk onderhouden van de rompspieren. Het is echter zeer belangrijk dat ook na de rugoperatie het meest rug belastende werk wordt vermeden.