Physician iPad.jpg

Lynxcare

Opvolging van prothesen en collectie van wetenschappelijke data


Prothesen en procedures worden reeds jaren gevolgd dmv registers en andere dataverwerkingssystemen. De bedoeling hiervan is om een idee te krijgen over de kwaliteit en levensduur van verschillende type prothesen. In België worden alle gegevens van prothesen verzameld in een databank die Orthopride heet.

Anderzijds wensen wij als artsen gebruik te kunnen maken van deze gegevens om op een interactieve manier met onze patiënten te kunnen communiceren omtrent de evolutie van de ingreep die ze hebben ondergaan.

Hiervoor gingen we 2 jaar geleden in zee met het software bedrijf Lynxcare dat hiervoor in samenwerking met onze dienst het juiste platform uittekende. Dit platform wordt nu gebruikt voor heup- en knieprothesen, rugingrepen en schouderprothesen. Telkens iemand een dergelijke ingreep afspreekt zal het systeem worden voorgesteld.

Genome pills.jpg
Logo-22.png
Digital DNA.jpg

Op dat moment krijgt u een Care Card, als het ware een stick die u toegang verleent via een login op de pagina van Lynxcare. Dit systeem werkt zowel op PC, laptop, tablet als smartphone.

In functie van je ingreep verkrijg je vervolgens informatie omtrent het verblijf, revalidatie, preoperatieve voorbereidingen en dergelijke.

Het systeem gidst je als het ware door een tijdlijn. Op regelmatige tijdstippen zal je worden verwittigd via SMS om een kijkje te nemen op het platform zodat de voorbereiding naar de ingreep optimaal gebeurt.

Na de ingreep zal u op vaste tijdstippen bevraagd worden door middel van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. Deze vragenlijst laat ons toe om data te verzamelen over je evolutie. De antwoorden van de vragenlijst creëren een score die ons toelaat om na te gaan of het nodig is om op consultatie te komen. Wij kunnen dit visualiseren onder de vorm van grafieken die de evolutie en progressie tonen.

U zal gecontacteerd worden indien uw score onder een bepaalde waarde valt. Dat is de moment waarop wij je zullen aanraden om een raadpleging vast te leggen. Op die manier vermijdt u onnodige consultaties, onnodige stralen voor controle foto’s terwijl er toch een jaarlijkse opvolging van de ingreep gegarandeerd is.

Uiteraard werd het systeem getoetst aan alle voorwaarden van de privacy wetgeving.

Indien u meer informatie wenst, praat u er best over met uw arts.