Joint Care 

Op deze pagina vindt u een link naar de informatiefolder Joint Care.

In de voorbereiding tot je operatie en tijdens het verblijf hanteren wij een zorgtraject dat gestoeld is op de principes van Joint Care, een term verwijzend naar de zorg voor je gewricht (Joint) zowel als naar het principe van revalidatie in groep (Joined). Een heup- of knieprothese krijgen betekent immers niet alleen de operatie ondergaan, maar betekent ook een grondige voorbereiding, begeleiding en revalidatie.

Voorafgaand aan je operatie wordt je verwacht op een infonamiddag. De datum hiervan is afhankelijk van je eigenlijke operatiedatum. Meestal gaat de namiddag door ongeveer 10 dagen voor de ingreep. Op die dag wordt er extra informatie verschaft door de verpleegkundige, de kinesist, de chirurg en mensen van de sociale dienst komen informeren of u verder nood hebt aan extra omkadering, bijvoorbeeld via een revalidatiecentrum. In de loop van de namiddag wordt u ook gezien door de anesthesist die met u het type verdoving dat voor u van toepassing is bespreekt.